måndag, november 20

Dagens skratt

...är av samma karaktär som den förvirring man kan känna när man läser om handlingen i dagens avsnitt av en såpa. Det är en massa namn och händelser som man inte har någon aning om hur de hänger ihop. Om man inte är fysiker, kan man skratta lika mycket åt sin egen okunnighet när man läser detta:

En ny typ av dualitet vars upptäckt har gett upphov till stort intresse är dualiteten mellan strängteori i det inre av AdS5 x S5 och en konform fältteori på randen. Utvidgningen av denna dualitet till andra situationer lovar vara av stort potentiellt intresse.
Strängteori är med andra ord av vikt över vitt skilda längdområden, från Plancklängden till radien för universum, och är av betydelse för förståelsen av gravitationen samtidigt som den har lett till en mångfald av nya kvantfältteorier.


(Uppsala Universitets hemsida, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten)