tisdag, juli 27

Snällposten!

Tar härmed bladet från mun och outar ett Nytt Vänligt Webbmagasin! Upphovspersonerna vill förbli anonyma. De har dock redan hunnit publicera en del texter i skymundan.